Vouwvliegtuigen

webkwestie / webquest

Beoordeling

PRESENTATIE

Degene die de presentatie heeft gehouden, wordt beoordeeld op:

  • De presentatie zelf (50 punten te verdienen)

   • 10 punten: (alle drie de onderdelen duurde niet langer dan drie minuten per onderdeel)

   • 10 punten: Bij elke onderdeel waren minstens twee afbeeldingen te zien.

   • 30 punten: Je had een goed verhaal zonder dat je te veel van een blaadje moest oplezen.

  • Het ingeleverde onderzoeksblad (20 punten te verdienen)

   • 20 punten: Alle onderdelen van het onderzoeksblad zijn ingevuld.

  • De drie verschillende vouwmodellen (maximaal 30 punten)

   • Voor elk werkbaar vouwmodel krijg je 10 punten.

VLIEGWEDSTRIJD

  • Elke persoon van het tweetal krijgt 10 punten voor elke vlucht die langer duurt dan 7 seconden.

  • Elk tweetal krijgt 30 punten wanneer ze ook het onderzoeksblad hebben ingevuld.

  • Wanneer het vliegtuigje niet aan de technische eisen voldoet, dan mag het niet aan de competitie worden meegedaan.

  • Het tweetal dat als eerste eindigt krijgt 10 extra punten, nummer twee krijgt 9 punten extra, nummer drie krijgt 8 extra punten, en zo verder.